Αλφάδια Laser

Αλφάδι Laser σταυρού Bosch PCL 20 + τρίποδο + τσάντα με εργαλεία
BOSCH LOGO
Βασικά χαρακτηριστικά προϊόντος: Σταυρωτές γραμμές, ξεχωριστή γραμμή οριζόντια και κάθετα, κεκλιμένη γραμμή και λειτουργία κατακορύφου για τη...
Εγγραφή στο Αλφάδια Laser